Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Działalność

Czcionka:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu stara się być dla każdego członka społeczności lokalnej miejscem otwartym i przyjaznym. Bibliotekarze nie ograniczają swojej pracy do niezbędnego minimum, lecz kierują się zasadą konieczności dokładnego poznania potrzeb i oczekiwań swoich użytkowników i ich indywidualnego traktowania.

            Naszym celem jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie określonych potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, poprzez udostępnianie: książek, czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu naszym mieszkańcom oraz stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

            W planie rozwoju biblioteki chciałybyśmy obrać strategię, która pozwoli nam na wykorzystanie naszych silnych stron, a także szans jakie istnieją w otaczającej nas społeczności. Działania te pozwolą na dynamiczny rozwój instytucji, odnajdywania nowych sfer działalności, np. dotyczących „wiedzy lokalnej”, poszukiwanie nowych grup użytkowników (np. osób starszych i niepełnosprawnych) i kierowanie do nich bezpośrednich usług.

            Pragniemy być otwartym miejscem wymiany poglądów. Będąc instytucją publiczną, za niezwykle ważną uznajemy współpracę z najbliższym otoczeniem, co ma sprzyjać budowaniu więzi społecznych oraz podejmowaniu dyskusji o najważniejszych problemach społeczności lokalnej.