Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

SPRAWY ORGANIZACYJNE ORAZ WZORY DOKUMENTÓW

Szanowni Państwo,

Aktualne przepisy ustawowe wymagają orzeczeń lekarskich dla dzieci i młodzieży  uprawiających każdą dyscyplinę, jak i każdy rodzaj sportu – wyczynowy, amatorski,
czy też aktywność fizyczną , która od czasu do czasu wiąże się z udziałem
w zorganizowanym współzawodnictwie.

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci  uczęszczających na zajęcia taneczne Zespołu „PAKA” , na podstawie Zarządzenia Nr 13/2020 Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Pakosławiu, zostaje wprowadzony obowiązek badań lekarskich dzieci i młodzieży uczęszczających na wyżej wymienione zajęcia organizowane przez Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Pakosławiu. Treść Zarządzenia w załączniku nr 1. Rodzic dziecka uczęszczającego  na zajęcia taneczne Zespołu „PAKA” zobowiązany jest dostarczyć
aktualne orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa
we współzawodnictwie sportowym do siedziby Ośrodka Kultury i Rekreacji Pakosławiu,
ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Rekomendowane są orzeczenia lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportowej.

Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał skorzystać z usług lekarza medycyny sportowej zaproponowanego przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu prosimy o kontakt telefoniczny w tej sprawie pod numerami telefonu :  65 5478 478 lub 605 441 997.

Okresowe badanie lekarskie przeprowadza się co roku (wydawane jest na okres 12 miesięcy).

Regulowanie należności za udział dzieci w zajęciach – ustalenia dotyczące odpłatności.

1. Treść Zarządzenia Nr 10/2021 Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu z dnia 29 października 2021 roku w sprawie: odpłatności za udział w zajęciach tanecznych Grupy "PAKA" prowadzonych przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu stanowi Załącznik nr 2.

2.Przelew na konto OKiR-u nr : 31 8674 0009 1300 0257 2000 0010

W tytule przelewu wpisujemy : ZESPÓŁ PAKA, imię i nazwisko dziecka oraz okres, którego dotyczy wpłata, np. ZESPÓŁ PAKA, Barbara Kowalska, styczeń 2020.

Jeżeli ktoś z rodziców chce zrobić nadpłatę, czyli zapłacić z góry za kilka miesięcy do przodu to oczywiście może, natomiast niedopuszczalne jest, aby np. w styczniu 2021 roku płacić np. za październik 2020 roku.

 

Dyrektor
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu
/-/ Halina Kusz

 

ZAŁĄCZNIKI: