Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

22 grudnia 2016r. - OTWARCIE LODOWISKA "ŁYŻWINEK" W PAKOSŁAWIU

Utworzono dnia 21.12.2016
Czcionka:

ZAPRASZAMY  NA  LODOWISKO „ŁYŻWINEK” W PAKOSŁAWIU

 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu

zaprasza wszystkich spragnionych aktywnego,

zimowego wypoczynku na lodowisko „Łyżwinek” .

 

GODZINY FUNKCJONOWANIA LODOWISKA „ŁYŻWINEK” W PAKOSŁAWIU

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
Kasa czynna: od 14:00 do 20:30

Lodowisko czynne od 14:00 do 21.30

W SOBOTY I NIEDZIELE

Kasa czynna: od 12:00 do 20:30

Lodowisko czynne: od 12:00 do 21:30

 

 

LODOWISKO „ŁYŻWINEK” CENNIK USŁUG – 2016/2017 ROK

 

LP.

RODZAJ USŁUG

CZAS

CENA

1.

Bilet wstęp jednorazowy, ulgowy

1 godzina

3,00 zł

2.

Bilet wstęp jednorazowy, normalny

1 godzina

5,00 zł

3.

Bilet wstępu jednorazowy ulgowy

Karta „Rodzina Trzy Plus”

1 godzina

1,00 zł

4.

Bilet wstępu jednorazowy normalny

Karta „Rodzina Trzy Plus”

1 godzina

3,00 zł

5.

Bilet grupowy normalny – 10 osób i więcej

1 godzina

4,00 zł / os.

6.

Bilet grupowy ulgowy – 10 osób i więcej

1 godzina

2,00 zł / os.

7.

Dopłata za przekroczony czas pobytu
na lodowisku do biletu normalnego

½ godziny

2,50 zł

8.

Dopłata za przekroczony czas pobytu
na lodowisku do biletu ulgowego

½ godziny

1,50 zł

9.

Dopłata za przekroczony czas pobytu
na lodowisku do biletu normalnego

1 godzina

5,00 zł

10.

Dopłata za przekroczony czas pobytu
na lodowisku do biletu ulgowego

1 godzina

3,00 zł

11.

Udostępnienie całej płyty lodowej

1 godzina

200,00 zł

12.

Wypożyczalnia łyżew

1 godzina

5,00 zł / para

13.

Wypożyczalnia łyżew Karta „Rodzina Trzy Plus”

1 godzina

 3,00 zł / para

14.

Bilet wielokrotnego wejścia – karnet – normalny
(10 wejść 1 godzinnych + 11 godzina gratis)

11 godzin

50,00 zł

15.

Bilet wielokrotnego wejścia – karnet – ulgowy
(10 wejść 1 godzinnych + 11 godzina gratis)

11 godzin

30,00 zł

16.

Wypożyczalnia kasków

1 godzina

1,00 zł / sztuka

 

Bilet ulgowy przysługuje uczniom szkół : podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych,

studentom do 25 roku życia oraz emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym

(po wcześniejszym okazaniu aktualnej legitymacji).


                                                                                 Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu
                                                                                  Halina Kusz

 

OŚRODEK  KULTURY  I  REKREACJI W  PAKOSŁAWIU

Regulamin lodowiska „Łyżwinek” w Pakosławiu

 1. Lodowisko jest obiektem Gminy Pakosław - administrowane przez Ośrodek Kultury    i Rekreacji w Pakosławiu.
 2. Obiekt ma charakter ogólnodostępny, jest czynny zgodnie z godzinami otwarcia lodowiska ustalonymi przez Ośrodek Kultury i Rekreacji.
 3. Lodowisko jest czynne:

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 21:30.

- w soboty i niedziele od 12:00 do 21:30.

 1. Korzystnie z lodowiska odbywa się na podstawie obowiązującego aktualnie cennika wywieszonego przy punkcie obsługi lodowiska.
 2. W przypadku organizowania imprez sportowych na lodowisku administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia lodowiska.
 3. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli oraz osoby posiadające ważny karnet.
 4. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko na czas 1 godziny.
 5. Za przekroczony czas pobytu na lodowisku, ponad 1 godzinę, obowiązuje dodatkowa opłata według ustalonego cennika.
 6. Bilet ulgowy przysługuje uczniom szkół: podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, studentom do 25 roku życia oraz emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym (po wcześniejszym okazaniu aktualnej legitymacji).
 7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 50 osób.
 8. Konserwacja lodu następuje w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych, wówczas może nastąpić przerwa w korzystaniu z lodowiska.
 9. Podczas przerwy na konserwację wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu. 
 10. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie na łyżwach w ubraniu odpowiednim do panujących warunków termicznych oraz w rękawiczkach.
 11. Dzieci do lat 7  mogą korzystać z lodowiska bezpłatnie i tylko pod opieką osób dorosłych, wówczas opłatę za korzystanie z lodowiska ponosi opiekun dziecka.
 12. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
 13. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:

- używania łyżew do jazdy szybkiej oraz przedmiotów mogących stanowić zagrożenie
dla uczestników korzystających z lodowiska,

- siadania na bandach okalających lodowisko,

- rzucania śniegiem,

- jazdy z dziećmi na rękach,

- wnoszenia i spożywania napoi oraz jedzenia na tafli lodowiska,

- spożywania alkoholu i palenia papierosów,

- niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodu,

- stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd ,
urządzania wyścigów - niebezpiecznych zabaw.

 1. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia papierosów
 2. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
 3. Na terenie lodowiska funkcjonuje szatnia. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator lodowiska nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
 5. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 6. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 7. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte         z lodowiska.
 8. Szkoły, kluby sportowe i grupy zorganizowane prowadzą zajęcia pod kierunkiem nauczyciela (trenera, instruktora), który ponosi odpowiedzialność za udostępniony obiekt i sprzęt oraz za bezpieczeństwo grupy i formę prowadzenia zajęć.
 9. Administrator lodowiska zastrzega sobie prawo do zamknięcia lodowiska w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie    z obiektu lub stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.
 10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania
  się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.

Dyrektor

Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu

 

 

 

Regulamin wypożyczalni łyżew obowiązujący
na lodowisku „Łyżwinek” w Pakosławiu

 1. Wypożyczalnia czynna jest w dni powszednie od 14ºº do 20³º, w soboty i niedziele
  od 12ºº do 20³º.
 2. Łyżwy wypożyczane są na 60 minut, po przekroczeniu tego czasu naliczana jest dodatkowa opłata za kolejny cykl.
 3. Honorowane są dokumenty osób, które są obecne przy wypożyczeniu łyżew.
 4. Na jeden dokument wydawana jest jedna para łyżew.
 5. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny zakupu sprzętu
  wg faktury za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 6. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu. 
 7. Do korzystania z łyżew upoważnione są osoby posiadające ważny paragon wypożyczenia łyżew, który należy zachować do kontroli.
 8. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz  w miejscach wyłożonych gumową wykładziną.
 9. Wypożyczenie odbywa się na podstawie obowiązującego aktualnie cennika wywieszonego przy punkcie obsługi lodowiska.

Dyrektor

Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu