Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NOWOROCZNE KONCERTOWANIE

Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?

NOWOROCZNE KONCERTOWANIE

Okres Bożego Narodzenia to szczególny czas, w którym zgodnie z tradycją w Gminie Pakosław, 6 stycznia - w Święto Trzech Króli, odbywa się Koncert Noworoczny. Uroczystość, która odbyła się w Centrum Kultury Chazackiej w Chojnie, składała się z trzech części: koncertu kolęd w wykonaniu Joanny Kryś oraz części artystycznej, którą przygotowali uczniowie wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Chojnie, ogłoszenia wyników Plebiscytu „Laur Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej w Gminie Pakosław. Edycja 2018”, natomiast ostatnim elementem był koncert Stowarzyszenia Chóru Gminno – Parafialnego „Continuo” z Pępowa. 
 

W świąteczną atmosferę, wszystkich zaproszonych przez Wójta Gminy Pakosław – Pana Piotra Skrzypka oraz Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, wprowadziła Joanna Kryś – mieszkanka Osieka, która z sukcesem uczestniczy w wielu festiwalach i konkursach muzycznych w całym kraju. Do najważniejszych należą m.in.: wyróżnienie w festiwalu „Śpiewać może każdy” w Sławie, pierwsze miejsce w Festiwalu Muzyki Anglojęzycznej „Muzyka nie zna granic” w Lesznie, dwa wyróżnienia na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje artystyczne” w Ciechocinku. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chojnie zaprezentowali przygotowaną wraz z nauczycielkami – Panią Moniką Rybacką – Grześkowiak oraz Katarzyna Gorszką część artystyczną pt. „Z kolędą przez świat”.

Koncert Noworoczny tradycyjnie jest okazją do wyróżnienia osób aktywnych i zaangażowanych w rozwój i promocję Gminy Pakosław, którzy w różnych formach działalności wyróżniają się na tle innych. W drugiej części nastąpił najbardziej wyczekiwany punkt uroczystości, a mianowicie ogłoszenie wyników Plebiscytu  „Laur Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej w Gminie Pakosław. Edycja 2018”. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu czuwała powołana Komisja Plebiscytowa. Pomocą w wyłonieniu laureatów były złożone kupony konkursowe, których  otrzymaliśmy 561, w tym 28 nieważnych. Komisja Plebiscytowa rozpatrzyła zatem 533 kupony plebiscytowe spełniające wymogi formalne Regulaminu Plebiscytu. Głosowanie odbywało się w trzech kategoriach, a mianowicie: Filantrop, Rolnik-Przedsiębiorca oraz Sportowiec.

W kategorii FILANTROP wyłanialiśmy osobę, która w lokalnych społecznościach poświęcała bezinteresownie swój czas, swoje doświadczenie i tym samym pomagała innym nie bacząc na honorarium, w imię idei solidaryzmu społecznego. W tej kategorii głos oddało 476 osób. Wśród nominowanych do wyróżnienia znaleźli się: Gospodarek Tadeusz, Łakomy Małgorzata oraz Nadleśnictwo Piaski. W kategorii FILANTROP laureatem został Pan Tadeusz Gospodarek zdobywając 189 głosów. Na przestrzeni 37 lat pracy Pana Tadeusza Gospodarka w Pakosławiu zauważamy wiele czynów, które można by uznać za bohaterskie. Podkreślić należy, że osiągnięcia te wymagały wielu nakładów pracy dodatkowej, ponadprogramowej, a co więcej poświęcenia niejednokrotnie czasu prywatnego. W 1984r. – mając zaledwie 27 lat – został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Pakosławiu – najmłodszym dyrektorem w  województwie. Do jednych z najważniejszych dokonań należy wprowadzenie nauki języka zachodnioeuropejskiego i  zaangażowanie się w nawiązanie współpracy z francuską Gminą Moult, która zaowocowała wakacyjną wymianą uczniów. Pan Tadeusz Gospodarek został także inwestorem zastępczym budowy nowego gimnazjum w Pakosławiu, a kilka lat później - sali sportowej.

W kategorii ROLNIK - PRZEDSIĘBIORCA wyłanialiśmy właścicieli lub współwłaścicieli firm, którzy prowadzą działalność na terenie Gminy Pakosław oraz poprzez swoje produkty i usługi przyczyniają się do promocji gminy. Głosujący oceniali kandydatów pod kątem ich przedsiębiorczości i strategii firmy. W kategorii tej także wyłanialiśmy rolnika, który znakomicie prowadzi swój rolniczy biznes, który zarządza gospodarstwem jak firmą oraz z przedsiębiorczym podejściem świetnie znajduje dla siebie przestrzeń na rynku. W tej kategorii głos oddało 439 osób, a wśród nominowanych do wyróżnienia znaleźli się: Hądzlik Agnieszka i Piotr, Łapawa Aurelia i Tadeusz – Autaja s.c. oraz Żyto Joanna i Łukasz. W kategorii ROLNIK - PRZEDSIĘBIORCA laureatem zostali Państwo  Agnieszka i Piotr Hądzlikowie z Pakosławia zdobywając 185 głosów. Od 1998 roku Pan Piotr Hądzlik razem z żoną Agnieszką prowadzą 13-hektarowe gospodarstwo rolne. Ich działalność nastawiona jest przede wszystkim na produkcję mleka. Dzięki ogromnemu wysiłkowi i pracy całej rodziny, zakupili nowoczesny sprzęt, rozbudowali swoje budynki gospodarcze, co pozwoliło im osiągnąć produkcję mleka w ilości ok. 400 tysięcy litrów rocznie.

W kategorii SPORTOWIEC wyłanialiśmy najlepszego sportowca w Gminie Pakosław. Kandydatem mogła być osoba lub grupa, który wyróżniła się swoimi dokonaniami sportowymi oraz reprezentowała naszą gminę na zewnątrz. Należało wybrać takiego sportowca, który cieszył się uznaniem kibiców i zasłużył na wyróżnienie. W tej kategorii zostało oddanych  497 głosów, a nominację do walki o tytuł otrzymali: LUKS Awdaniec Pakosław oraz Śledzianowski Kamil. Laureatem kategorii SPORTOWIEC został Pan Kamil Śledzianowski zdobywając 322 głosy. Na co dzień uczeń Branżowej Szkoły w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie. Jego pasją jest motoryzacja i strzelectwo, dlatego wstąpił do Koła Liga Obrony Kraju Pakosław. W nim szkolił swoje umiejętności strzeleckie, a także zgłębiał wiedzę. Niejednokrotnie stawał na podium lokalnych zawodów strzeleckich. W roku 2018 zwyciężył w zawodach o Puchar Wójta Gminy Pakosław, wygrywając nie tylko z rówieśnikami, ale również z doświadczonymi zawodnikami.

Statuetki zwycięzcom oraz gratulacje i kwiaty wszystkim nominowanym wręczyli Wójt Gminy Pakosław - Pan Piotr Skrzypek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Pakosław – Pani Elżbieta Łakoma. Wójt Gminy Pakosław oraz organizatorzy spotkania postanowili przyznać nagrodę specjalną osobie, która zainicjowała Koncert Noworoczny oraz Plebiscyt. Osobą tą był Pan Kazimierz Chudy – poprzedni Wójt Gminy Pakosław, który wielokrotnie wręczał statuetki laureatom, a teraz sam ją otrzymał.

Na zakończenie wystąpiło z pięknym koncertem kolęd Stowarzyszenie Chóru Gminno-Parafialnego „Continuo” z Pępowa. Chór „Continuo”, jak sama nazwa wskazuje, jest kontynuatorem tradycji śpiewu chóralnego w Gminie Pępowo. Obecnie liczy 35 chórzystów, którzy uświetniają swoim śpiewem zarówno uroczystości religijne, jak i państwowe oraz zdobywają liczne wyróżnienia podczas branżowych przeglądów i przesłuchań, co jest pokłosiem wytężonej pracy i stałego podnoszenia poziomu artystycznego. Dyrygentem chóru jest Leszek Żelazny – absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, a funkcję prezesa pełni Pani Danuta Chudzińska. Chórowi podczas występu akompaniowała Pani Lena Markowska.

W imieniu organizatorów Koncertu Noworocznego życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Pakosław roku pełnego obfitości, dalszego zdobywania sukcesów i doświadczeń oraz otwarcia na integrację środowiska lokalnego. Z Nowym Rokiem żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Życzymy Państwu i sobie nadziei, własnego skrawka nieba, odpoczynku, nabrania oddechu i dystansu do tego, co wokół.

Agnieszka Jeziorska
Joanna Kuźnia

Imieniny

Zegar

KATALOG on-line